Донишгохи миллии Точикистон

Ректор: Мухаммадюсуф Имомзода

Сурога: куч. Рудаки 17, 734025, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2217711; 2214796
E-mail: tnu.int.re@gmail.com
Веб-сайт: www.tnu.tj

Донишгохи давлатии омузгории Точикистон
ба номи С. Айни

Ректор:  Гаффори Нуъмончона Усмонзода

Сурога:  куч. Рудаки 121, 734003, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37)  2241682; 2241383; 2241230
E-mail: azam.ap27@mail.ru

Веб-сайт: www.tgpu.tj

Донишгохи техникии Точикистон ба номи акад. М.С. Осими

Ректор: Хайдар Одиназода

Сурога: х. акад. Рачабовхо 10 А, 734042, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37)  2213511; 2215248; 2273781
E-mail:  anvary@ttu.tjhabibullo@mail.tj; ttu@ttu.tj; rector.ttu@mail.ru
Веб-сайт: www.ttu.tj

Донишгохи аграрии Точикистон

Ректор: Амонулло Салимзода

Сурога: куч. Рудаки 146, 734003, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2247207
E-mail: rectortau31@mail.ru; a.faizullozoda@mail.ru
Веб-сайт: www.tajagroun.tj

Донишгохи давалатии тибии Точикистон ба номи Абуали ибни Сино

Ректор: Гулзода Махмадшох Курбонали

Сурога: куч. Рудаки 139, ш. Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2244583; (+992 44) 6003615
E-mail: interdep.tsmu@gmail.com; info@tajmedun.tj; rector@tajmedun.tj

Веб-сайт: www.tajmedun.tj

Донишгохи технологии Точикистон

Ректор: Илхом Амонзода

Сурога: куч. Карабаева 63/3, 734061, Душанбе, Точикистон
Tел: (+992 37) 2347988; 2347990; 2340828; 919704542; 915032302
E-mail: info@tut.tjrectorat@tut.tj; manuch10@mail.ru; farzona.faizullo@mail.ru

Веб-сайт: www.tut.tj

Донишгохи славянии Точикистону Россия

Ректор: Салихов Нурали Назарович

Сурога: куч. М.Турсун-зода 30, 734025, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2213550; 2230430; 2210570
E-mail: nodiradj@gmail.com; rtsu-1996@mail.ru; gulbakhor.saidova@mail.ru

Веб-сайт: www.rtsu.tj

Донишгохи давлатии тичорати Точикистон

Ректор: Хамидуллохон Факеров

Сурога:  куч. Дехоти ½, 734055, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2348346; 2348546; 2348434
E-mail:  tguk@mail.ru; zarinkadirova@gmail.com; mubin104@gmail.com
Веб-сайт: www.tguk.tj

Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров

Ректор: Джамшед Джуразода

Сурога: куч. Мавлонбеков 1, 735700 ш. Хучанд, Точикистон

Tел: (+992 3422) 6-52-73; 6-75-18; 6-52-62
Факс: (+992 3422) 6-52-73
E-mail: ir@hgu.tj; rector@hgu.tj; azizov-hgu@mail.ru
Веб-сайт: www.hgu.tj

Донишгохи давлатии Кулоб ба номи А. Рудаки

Ректор: Абдулло Хабибулло

Сурога: куч. Сафарова 16, 735360 Кулоб, Точикистон

Тел: (+992 3022) 23506; 23509
E-mail: noib.khoriji@kgu.tj; rector@kgu.tj; info@kgu.tj

Веб-сайт: www.kgu.tj

Донишгохи давлатии Кургонтеппа ба номи Н. Хусрав

Ректор: Мухаммад Шодиев

Сурога: кучаи Айни 67, ш. Кургон-теппа, Точикистон
Tел: (+992 3222) 2 45 20; 2 54 81
E-mail:  akomili2006@mail.ru

Донишгохи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев

Ректор: Джонмамадов Шермамад Бекмамадович

Сурога: куч. Ленин 12, Хоруг, Точикистон
Tел: (+992  3522) 24579; (+992) 93 443 04 05; 934162881
E-mail:  olga.sayfulloeva@mail.ru; shermamad@bk.ru

Донишгохи давлатии молия ва иктисоди Точикистон

Ректор: Хайрзода Шукрулло Курбонали

Сурога: куч. Нахимов, 64/14, 734067 Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2211937; 2310843; 2273075; 2310201
E-mail: sh.hayrzoda@feit.tj; b.safarov@feit.tj; info@feit.tj

Веб-сайт: www.feit.tj

Донишкадаи давлатии забонхои Точикистон ба номи С. Улугзода

Ректор: Рачабзода Махмадулло

Сурога: куч. Мухамадиев 17/6, 734019, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2325000; 2325005; 2328730
E-mail: mumtoz-2015@mail.ru; rectorat@ddzt.tj; info@ddzt.tj

Веб-сайт: www.ddzt.tj

Донишкадаи сохибкори ва хизмат

Ректор: Обидов Фозил Саидович

Сурога: куч. Борбад 48/5, 734055, Душанбе, Точикистон
Tел: (+992 37) 2348804; 2348801; 2348803
E-mail: rector_dsx@mail.ru; info@dsx.tj; ilm@dsx.tj
Веб-сайт: www.dsx.tj

Филиали Донишгохи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар ш. Душанбе

Директор: Сайаъло Мирзоев

Сурога: куч. Бохтар 35/1, 734003, Душанбе, Точикистон
Tел: (+992 37) 2219942; 2219903; 2219947; 2271124; 907711918
E-mail: info@msu.tj; mirzoev@msu.tj; sano06@list.ru

Веб-сайт: www.msu.tj

Донишкадаи политехникии Донишгохи
техникии Точикистон дар ш. Хучанд ба номи академик М.С.Осими

Ректор: Сангинова Дилафруз Абдурабиевна

Сурога: куч. Ленин 226, 735700, Хучанд, Точикистон
Tел: (+992 3422) 60454, 64537;
Моб.: +992927140038, +992928270777, +992 92 881 8111

E-mail: kbtut@kbtut.khujandi.com; ir@kbtut.tj; internationalrelations@kbtut.tj

Веб-сайт: www.kbtut.tj

Донишкадаи иктисод ва савдои
Донишгохи тичорати Точикистон
дар ш. Хучанд

Ректор: Рауф Олими

Сурога: куч. Ленин, 169, 735700, Хучанд, Точикистон
Tел: (+992 3422) 23811; 60321; +992 927907825; +992 927878771
E-mail:  info@iet.tj;  ird@iet.tj

Веб-сайт: www.iet.tj

Донишкадаи технология ва менечменти инноватсиони дар шахри Кулоб

Ректор: Ниёзи Акбар Мехридил

Сурога: куч. Борбад, 735360 ш. Кулоб, Точикистон
Тел./Факс:  (+992 3322) 2-13-67

Тел./Моб.: (+992)-918-55-45-48
E-mail:  habibullo-n@yandex.ru

Донишкадаи энергетикии Точикистон

Ректор: Назарзода Хайрулло

Сурога: куч. Н. Хусрав 73, 735162 н. Бохтар, Точикистон
Тел: (+992 3020) 22634; (+992) 777076500; (+992) 918748522
E-mail: nazarov-h2013@mail.ru

Веб-сайт: www.det.tj

Донишкадаи кухи-металлургии Точикистон

Ректор: Фозилзода Мухтор

Сурога: куч. Московская 6, ш. Бустон , Точикистон
Tел/факс: (+992 3451) 50634; 54040; 59628; 50175
E-mail: samoan@mail.ru; m-fozilov@mail.ru

Веб-сайт: www.gmit.tj

Донишкадаи омузгории Панчакент

Ректор: Ансори Муаззам

Сурога: Панчакент, Точикистон
Tел: (+992 3475)  57177; 54050; (+992) 927681666; 927030107
E-mail:  m.ansorov@rambler.ru

Филиали Донишгохи миллии тадкикоти технологии
(МИСиС) Москва дар ш. Душанбе

Директор: Махмадкул Каримзода

Сурога: куч. Назаршоева 7,  Душанбе, Точикистон
Tел: (+992 37) 2222020; 2222002; 2222009; 2222010
E-mail:  ttucdo@mail.ru; Director@nitu.tj

Веб-сайт: www.nitu.tj

Донишкадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба номи С. Рахимов

Ректор: Сафаров Шоди

Сурога: куч. Лучоб 53, 734026 Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 227 73 77

Донишкадаи давлатии фарханг ва санъати ба номи М. Турсунзода

Ректор:  Хайриддин Идиев
Сурога: куч. Борбад 73 A, 734055Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2311827; 2312337; 2310647; 2311351

E-mail:  tajartins@yandex.ru; khidiev@mail.ru; amirov54@mail.ru

Веб-сайт: www.ddst.tj

Донишкадаи исломии Точикистон ба номи Имоми Аъзам

Ректор: Точиддин Асомуддинзода

Сурога: куч. Шодмони 58/1, Душанбе, Точикистон
Tел: (+992 37) 224 13 78; 224 22 36
E-mail:  islamtaj@mail.ru

Филиали Донишкадаи энергетикии Москва
дар ш. Душанбе

Директор: Сагид Абдулкеримов

Сурога: куч. М. Турсунзода 82, 734002, Душанбе, Точикистон
Tел: (+992 37) 2218253; 2218231
E-mail: top.df-mpei@yandex.ru; top.df-mpei@yandex.ru

Веб-сайт: www.df.mpei.ru

Донишгохи давлатии хукук,
тичорат ва сиёсати Точикистон дар шахри Хучанд

Ректор: Мумин Шарифзода

Сурога: Микрорайон 17, хонаи 1, 735700 ш. Хучанд, Точикистон
Тел: (+992 3422) 2 38 11; 2 51 70
E-mail: tsulbp@rambler.ru

Веб-сайт: www.tsulbp.tj

Академияи илмхои

педагогии Точикистон

Директор: Ирина Каримова

Сурога: куч. С. Айни 45, ш. Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37)  227 46 66; (+992) 907725594
E-mail:  gumanizm@mail.ru

 

Филиали Донишгохи давлатии
омузгори дар Рашт

Ректор: Файзали Идизода

Сурога: н. Рашт, М. Мухиддинов 58, Точикистон

Тел: (+992) 988 98 31 98

Филиали Донишгохи технологии Точикистон дар шахри Исфара

Ректор: Неъматуллоев Исмон

Сурога: кучаи Чураев, 52, ш. Исфара, 735920 Точикистон

Тел./факс: (+992 3462) 23351, 22368; (+992) 918873349

E-mail: zokir@list.ru, zokir13051975@gmail.com

Донишгохи давлатии Дангара

Ректор: Шохиён Нурали Набот

Сурога: куч.Маркази 25, 735320, Дангара, Точикистон
Тел: (+992) 833 122 2806;  (+992) 833 122 28 15

E-mail:  dddangara_2013@mail.ru,  nushofarin77@mail.ru

Веб-сайт: www.dsu.tj

Донишкадаи  давлатии санъати тасвири ва дизайн

Ректор: Ганизода Чамшед 

Сурога: куч. Айни, 31, Душанбе, Точикистон
Тел: (992 37) 2279214; 2217237

E-mail: design_2013@list.ru

 

Консерваторияи миллии Точикистон

Ректор: Фарогат Азизи

Сурога: куч. Хусейнзода, 155, Душанбе, Точикистон
Тел: (+992 37) 2270720; 2276029; 2219312

E-mail: tjconservator@mail.ru

Донишкадаи идоракунии давлатии
назди Президенти Ч. Т.

Ректор: Лутфия Абдулхоликзода

Сурога: куч. Саид Носир, 33, 734025 ш. Душанбе, Точикистон
Тел: (992 37) 2241786, 2289192

E-mail: info@did.tj, inter.did@hotmail.com

Веб-сайт: www.did.tj

Донишкадаи харбии Вазорати мудофиаи Точикистон

Сардор: Мачидов Ахлиддин

Сурога: куч. Федина, 37/1, н. Сино 1

Тел: (+992 37) 2379303; 2379308

Академияи Вазорати корхои дохилии Точикистон

Сардор: Шарифзода Файзали Рахмон

Донишкадаи олии сархадоти Кумитаи амнияти Ч.Т.

Сардор: Азимов Абдурахмон

Сурога: куч. Турди, 42

Тел: (+992 37) 2273374; (+992) 918764606

Мактаби олии Кумитаи амнияти Ч.Т.

Сардор: Холмуродов Ислом Холназарович