Дар бораи мо

Дафтари миллии Эразмус+ (ДМЭ) ба Комиссияи Аврупо, Агентии ичроия доир ба маориф, фарханг ва воситахои аудиовизуали (EACEA)  ва Вазорати маориф  ва илми Чумхурии Точикистон барои тадбики Барномаи Эразмус+ мусоидат мекунад. ДМЭ маркази хамохангсози дар ин мамолик барои тарафхои манфиатдори дар Барномаи Эразмус+ дар сохаи тахсилоти оли ширкаткунанда ба шумор меравад. ДМЭ барои бехтар кардани бохабари, намоёни, зарурноки, таъсирноки ва самарабахш будани чанбахои байналмилалии Эразмус+ мусоидат менамояд.

Дафтархои милли барои корхои зерин масъул мебошанд:

  • пешниходи маълумот рочеъ ба фаъолияти Эразмус+, ки барои ширкати мамолики онхо дар сохаи тахсилоти оли озод аст;
  • маслихат додан ва кумак кардан ба ширкаткунандагони эхтимоли  (потенсиали);
  • зери назорат гирифтани лоихахои Эразмус+;
  • хамохангсозии тими миллии коршиносони ислохоти тахсилоти оли;
  • зери назорат гирифтани мероси Барномаи Темпус IV (2007-2013);
  • мусоидат барои омузиш ва чорабинихо;
  • дастгири намудани мусохибахои  сиёси;
  • дастгири кардани хамкорихо бо органхои хукуматхои махалли ва хайати намояндагони ИА;
  • ба инобат гирифтани тагйиротхо дар сиёсати сохаи тахсилоти оли дар Точикистон.

 

Истинод ба файл

Мо дар шабакаи ичтимоии  Facebook: www.facebook.com/pages/Национальный-Эразмус-Офис-в-Таджикистане/409677575880593?ref=h